iritzia

Hemen inor ez da gorritzen

Posted on Actualizado enn

Ustelkeria kasuak gero eta agerikoagoak diren honetan, badirudi jada ezerk ez gaituela harritzen. Apurtuta dagoen Estatu baten aurrean gaude, kasu horiei guztiei era sarkastikoan erantzuten ari den Estatu baten pean. Gainerako alderdi politikoen oposizioa, salbuespenak salbuespen, aho txikiarekin aritu ohi da salaketa eta erantzukizun eske. Herritarren artean, bestalde, egungo krisialdi ekonomikoaren ondorioz etsiak jota, inpotentzia da nagusi ustelkeriaren aurrean.

Izan ere, ez dugu urrutira joan behar legea urratu dezaketen praktikak ezagutzeko eta praktika horiek herritarrontzat dakartzaten ondorio bidegabeez jabetzeko. Herritarrok gara, hain zuzen ere, zenbait jaun txit agurgarrik egindako zuloak ordaintzen ari garenok. Gurean bertan, Gasteizen, ikerketa batzordea irekia du udalak oposizioaren ekimenez. Bertan, San Antonio kalean udalak diru publikoarekin ordaintzen duen alokairu baten nondik norakoak aztertzen ari dira. Errentamendu-kontratuak era ilunean egin izanaren trazak ditu eta, antza, abantailazko trataera eman omen zaio lokalaren jabeari.

Hona hemen afera honen inguruan argitu beharko liratekeen hiru gako, labur-labur:

1.- Lokalaren alokairua eta lokalaren beraren eraberritze lanak (udalaren kontura eginak), ez ziren lehiaketa bidez esleitu. Horrela, udala ohiko bidetik aldendu zen eta zuzeneko adjudikaziora jo zuen, behar lukeen moduan justifikatu gabe. Udaleko zerbitzu juridikoak aditzera eman duenaren arabera, ez omen da modu egokian arrazoitu ondasunaren beharra ezohiko bide horretara jotzeko.

2.- Eskandalagarria da, eskandalagarria denez, adostu zen errentaren eguneratzea. Hitzartutako alokairu-kontratuan KPI + 9 punturainoko errenta-aktualizazioak ere izan litezkeela aurreikusi baitzen.

3.- Kontratuan ohi ez bezalako blindatzea adostu zen. Nahiz eta etorkizun hurbilean udalak alokairua bertan behera utzi, derrigortuta egongo baita, kontratuak dirauen 20 urteetan zehar, SBAYRE S.A.ri ordaintzera. Hala ere, berriki, udalak aldaketa adostu du jabearekin, hitzarmena bertan behera utziko balitz, geratuko liratekeen kuoten %50 “soilik” ordaintzeko. Gaitz erdi.

Alfonso Alonso alkate zenean alokatu zuen udalak lokala. Azpimarratu behar da, alokatzeko erabakiaren egikaritzea bere agintaldiaren azken asteetan burutu zela, udaleko indar korrelazioa irauli zezaketen (horrela izan zen gainera) hauteskundeak gainean zituenean, alegia. Zuzeneko adjudikazio batez ari gara eta orain, gainera, garaiko alkateak uko egin dio ikerketa egiten ari den udal-batzordean aurrez-aurre azalpenak emateari, beti ere, egungo udaleko gobernu-taldearen babes osoa daukala jakinda. Afera larri honen baitako gehiegikeria bat gehiago, axolagabekeria politiko onartezina, baiki, non zerga bidez bildu diguten diru publikoa interes pribatu zehatzen probetxurako xahutu eta erabakia hartu zuen garaiko ordezkari instituzionalak ez duen ikerketa batzordearen aurrera azaltzeko inongo asmorik.

Leer el resto de esta entrada »

¿NO VA A PASAR NADA?

Posted on Actualizado enn

El derecho a elegir y ser elegido no implica una patente de corso para hacer y deshacer a su antojo. Es necesario establecer instrumentos de control directo y de participación social.

A estas alturas de la película parece que ya nada nos puede sorprender de todo lo que estamos presenciando. Un Estado roto, soportando de forma sarcástica una lluvia de escándalos, una oposición que, salvo en contadas excepciones, habla con la boca pequeña y una ciudadanía acogotada por la crisis económica y por la impotencia ante los casos de corrupción.

No tenemos que irnos lejos para conocer prácticas que no solo puedan vulnerar la propia ley, sino que suponen un agravio para la población que está pagando el agujero que van dejando decorosos personajes. Aquí, en Vitoria-Gasteiz, presenciamos la Comisión de Investigación creada en el Consistorio gasteiztarra a petición de la oposición, sobre el caso del local de San Antonio, alquilado con dinero público en unas circunstancias cuando menos opacas y en condiciones más que ventajosas para el propietario.

Queremos destacar tres cuestiones claves que deberían ser aclaradas:

Primera: La adjudicación del contrato de arrendamiento y las obras vinculadas no se efectuaron a través de concurso. El Ayuntamiento se apartó del procedimiento ordinario y acudió a la adjudicación directa, sin motivar suficientemente la especial idoneidad del bien, tal y como han puesto de manifiesto los servicios técnicos del propio Ayuntamiento.

Segunda: Una actualización del precio del alquiler escandalosa. El contrato de arrendamiento, en los términos que fue suscrito, contemplaba una actualización de IPC más hasta nueve puntos.

Tercera: Un blindaje del contrato insólito. El contrato de arrendamiento quedó blindado de tal forma que el Ayuntamiento tenía que seguir pagando a la empresa Sbayre SA un importe altísimo durante 20 años, aun cuando cesase el arrendamiento de dicho inmueble. Como mal menor, y ante la magnitud del escándalo, recientemente el propio Consistorio ha adoptado un nuevo acuerdo, para que, en caso que el Ayuntamiento rescindiera el contrato, deba abonar «únicamente» el 50% de las cuotas pendientes, en lugar del 100% según constaba en el acuerdo original.

El alquiler el local por parte del Ayuntamiento, regido entonces por Alfonso Alonso, se realizó a muy pocas semanas de celebrarse unas elecciones que cabía suponer iban a dar un vuelco en el Gobierno municipal (como así sucedió). Pero nos encontramos con la negativa del máximo responsable de la época en el Ayuntamiento a comparecer en persona ante la comisión de in- vestigación del alquiler del local de la calle San Antonio, con la connivencia del actual equipo de gobierno. Un suma y sigue de despropósitos que acompañan a un caso donde se despilfarra el dinero que a través de los impuestos nos ha sido recaudado, dedicándolo a lucrar intereses privados muy concretos.

Leer el resto de esta entrada »